مکان

ساعت

ایام هفته

رشته ورزشی

سالن ۲۲بهمن

۱۹:۳۰ - ۱۸

روزهای فرد

بسکتبال

سالن  ۲۲بهمن

۲۱ – ۱۹:۳۰

روزهای فرد

والیبال

سالن امام رضا (ع)

۱۹:۳۰ - ۱۸

روزهای زوج

هندبال

سالن امام رضا(ع)

۲۱- ۱۹:۳۰

روزهای زوج

فوتسال

زمین چمن امام رضا (ع)

۱۹:۳۰-۱۸

روزهای زوج

فوتبال

سالن رزمی امام رضا(ع)

۱۹:۳۰- ۱۸

روزهای زوج

تکواندو

سالن تیراندازی ۲۲بهمن

۲۰- ۱۸:۳۰

روزهای زوج

تیراندازی

سالن امام علی (ع)

۱۹:۳۰- ۱۸

روزهای فرد

بدمینتون

سالن امام علی (ع)

۱۹:۳۰- ۱۸

روزهای فرد

تنیس روی میز

پیست دوومیدانی (استاد صابری)

۱۹:۳۰- ۱۸

روزهای فرد

دوومیدانی

مجتمع آبی پردیس

۱۳:۳۰ - ۱۲

روزهای فرد

شنا

سالن تختی

۲۰-۱۸

روزهای فرد

جودو

سالن تختی

۲۰ - ۱۸

روزهای زوج

کشتی آزادوفرنگی

سالن  تختی

۲۲- ۲۰

روزهای زوج

کانگ فوتوآ

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی